Takmičenje i uslovi

Dobrodošli na takmičenje za najbolji strip na temu “Moj, tvoj, naš svet”.

Nas interesuje koje su vaše asocijacije na ovu temu? Kako razmišljate i
razumete „Moj, tvoj, naš svet“? Kako vidite zajednički život raznih ljudi i
kultura na našoj planeti? Kako da mi jedne druge bolje razumemo, kako da se
međusobno poštujemo i prihvatimo. Kako da stvorimo atmosferu razumevanja
za strane kulture?

Uslovi za učešće:

Oblik i format: strip u A4 ili A3-formatu
Broj strana: maksimalno 4 (jedan strip)

Obeležavanje: ime, datum rođenja, naslov skole/organizacije na poleđini
svakog lista

Uz svaki rad dodati odgovor na sledeća 3 pitanja:
1.Kako si dobio/dobila ideju za strip?
2.Šta želiš da izraziš svojim delom?
3.Šta znači za tebe „Moj, tvoj, naš svet“?

Tekst: tekst strip-a napisati dvojezično (materni jezik i srpska/engleska verzija)

Predaja radova: do 28. februara 2013. godine na adresu OKO NAS (Krunska
35a; Beograd) ili poslati na e-mail: jasna.augsten@okonas.org.rs

Radovi koji su poslati na konkurs ne treba da budu originali, već moraju da
budu skenirani (najmanje 300 bpi) originalni nacrtani ili odštampani (digitalni
radovi) stripovi i karikature, u crno beloj tehnici ili koloru.Radovi moraju biti
originalni – ne smeju biti radovi koji su već ranije štampani.

COPYRIGHT: Učestvovanjem na konkursu, svaki učesnik daje Centru za kulturnu
akciju OKO NAS dozvolu da objavi njegov rad i da ga koristi. Svi ucesnici daju
prava da OKO NAS objavi njihove radove u brošurama, katalozima, kalendaru i
medijima, internet.