O nama

  • Neprofitabilna organizacija „OKO NAS“, osnovana je 2011. godine u Beogradu, u Srbiji.
  • Motiv i namera osnivača i članova Udruženja je da se iniciraju i realizuju projekti na polju interkulturnog dijaloga u cilju boljeg razumevanja i delovanja ljudi različitih kultura u raznim oblastima života.
  • Osnivači Udruženja su žene sa „Balkan-Background“-a, koje su, živeći  i radeći u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama i Srbiji, same praktikovale interkulturni dijalog i tako stekle potrebno znanje za interkulturnu kompetentnost.
  • Rad Udruženja će biti bez političke, religiozne ili neke druge povezanosti i baziraće se na pravilnom shvatanju različitosti i istovetnosti kultura u duhu poštovanja i tolerancije.

Mi želimo:

  • Unaprediti kvalitet  interkulturnog dijaloga u privredi, nauci, obrazovanju, umetnosti i neposrednom kontaktu među ljudima.
  • Doprineti boljem razumevanju medu ljudima na bazi poštovanja i tolerancija uzajamnih kultura.
  • Uočiti i istaći istovetnosti različitih kultura radi njihove implementacije u svakodnevnicu.
  • Sagledati kulturne različitosti sa gledišta njihovog korišćenja u obogaćenju postojećih komunikacija.
  • Organizovati i učestvovati u akcijama koje promovišu i podržavaju bolji kvalitet interkulturnog dijaloga.