„Moj, tvoj, nas svet“ interkulturalni Strip-konkurs

Kako može da se unapredi interkulturno razumevanje? Kako možemo da podstaknemo mlade da se bave ovom temom, kako da doprinesu svojim idejama i iskustvima i pritom, kako da te iste ideje i iskustva izraze na njima blizak  način?

Ovo su bila ključna pitanja kojima smo se bavili na pocetku projekta. S toga smo, kako bi postakli mlade da razmišljaju na ovu temu, pokrenuli takmičenje u kom se bira najbolji interkulturalni strip. U saradnji sa Nemačkom školom Belgrad, školom stripa “Đorde Lobačev” u Studentskom kulturnom Centru Beograd,  školom Tehnoart  Beograd i Centrom  za integraciju mladih (CIM) organizovali smo radionicu u kojoj su mladi raznog uzrasta i obrazovnog nivoa imali priliku da prikažu svoju viziju sveta različitih kultura, običaja i tradicija.

Zašto strip?

Odlučili smo se za pristup interkulturnom razumevanju kroz strip. Strip je pogodan iz dva razloga: Sa jedne strane, da bi se napravio, neophodno je intenzivno  baviti se temom. Iz toga nastaje priča koja se zapisuje u obliku scenarija. U toku tog procesa akcenat je na onome šta treba da se iskaže. Sa druge strane, strip je dosta prihvaćen kod mladih, popularan u svim uzrastima i pritom, na jednostavan ali izražajan način, prikazuje najrazličitije sadržaje. Podstiče na diskusiju i sukob mišljenja.

 

Škole i organizacije

U okviru teme, od izuzetnog značaja nam je bila razmena sa različitim školama i organizacijama. Kroz projekt je trebalo da dođe do susreta kroz koje će biti prikazani i  preneti različiti pogledi na interkulturalnost kako bi se proizvelo veće razumevanje i jače međusobno prihvatanje. Pokrenuta je saradnja sa beogradskom školom za umetnost i dizajn Tehnoart, školom stripa „Đorde Lobačev“ u studentskom kulturnom centru, Nemačkom školom u Beogradu i Centrom za integraciju mladih (CIM).

Lajt motiv

Projekat je sadržinski i metodicki zajednički osmišljen, a zatim je raspisan je. Osnovna misao je bila da se za vreme takmicenja mladi suoče sa svojim i svetom drugih. Tema „Moj, tvoj, naš svet“ je izabrana kao lajt motiv. Učesnicima bi učešće, s jedne strane, trebalo da bude zabavno i da ih inspiriše, a sa druge strane, da bude izazov da samostalno razviju određenu ideju, koju potom, mogu da iskažu i obrazlože. Kao pomoć poslužila su im 3 pitanja: Kako si došao/došla na ideju? Šta želiš time da izraziš? Šta znači za tebe „Moj, tvoj, naš svet“?  Odgovor na ta pitanja mladi predaju zajedno sa radom. Projekat je od samog početka bio fokusiran na proces razmišljanja i proces nastanka. Ne radi se samo o tome da se prikaze najbolji rezultat.

 

Konkurs i radionice

43 mladih se prijavilo na konkurs. Oni su različitog uzrasta, obrazovanja, potiču iz različitih kulturnih krugova i imaju različitu društvenu pozadinu. Među njima skoro da nije bilo dodirnih tacaka pre početka projekta. Učesnici su se međusobno upoznavali u okviru pripremnog dana i razmenili prve utiske.

 

U okviru pripremnog dana organizovana je interkulturna radionica, u kojoj su Radmila Gošovic i Branislava Pokrajac, facilitatorke za interkulturne programe, održale ‘’interkulturnu radionicu’’, a Vladimir Vesović, likovni umetnik (stripar, ilustrator, scenarista) uveo učesnike u ‘’svet stripa’’. Branislava Pokrajac je psiholog, dugogodišnja direktorka osnovne škole i fascilitatorka raznih radionica. Radmila Gošovic je direktorka jedne beogradske gimnazije, koautorka knjige Vodič za unapređivanje interkulturnog obrazovanja i trener mnogih interkulturnih seminara. Za mnoge učesnike je jedna takva radionica predstavljala potpuno novo iskustvo. Na početku mogli su samo malobrojni da zamisle šta se krije iza pojma interkulturalnost. Uz pomoć gospođe Gošovic, koja je bila trener mnogih interkulturnih seminara,  i kroz igru, postignut je brzo cilj te radionice: mladi su podstaknuti na razmišljanje o tome koliko naime kultura iz koje pojedinac potiče utiče na njegovo razmišljanje, na njegova osećanja i postupke. Jer upravo spremnost i sposobnost da se izgrade međusobno razumevanje, prihvatanje i poštovanje su od osnovnog značaja za suživot različitih kultura. Tokom tog uvodnog dana vladala je izuzetno pozitivna i konstruktivna atmosfera. Rad mladih u izmešanim grupama obeležen je zajedničkim angažovanjem u prijatnoj i opuštenoj atmosferi.

 

To se nastavilo i u drugom delu tog uvodnog dana, koji je posvećen umetničkom oblikovanju projekta. Poznati srpski umetnik stripa Vladimir Vesović je mladima kroz brojne primere  predstavio strip i  bitne faze u njegovom razvoju. Kroz duhovit, ali istovremeno ka cilju usmeren uvod, probudio je interesovanje kod mladih za ovaj medijum.

Zajedno sa profesorima likovnog obrazovanja Vesović je vodio nedeljne susrete učesnika u školi stripa “Đorde Lobačev” u studentskom kulturnom centru. Ovde su učesnici učili o razvijanju scenarija, na kome svaki strip počiva. Isto tako, vazno je i predstavljanje karaktera, tako da su se učesnici bavili i gestikom i mimikom. Važan je bio i  kontakt sa umetnicima. U okviru umetničkih sekcija u svakoj od škola/organizacija moglo se naučeno primanjivati dalje.  Najvažniji aspekt tih susreta ja zasigurno bio i zajednički rad na istoj temi, kroz koju je interkulturno učenje bilo prirodno. Mladi su se zbližili, pomagali jedni drugima, i razmanjivali ideje oko različitih segmenata na njihovim radovima, ali i diskutovali o svakodnevici.

Time je postignut i osnovni cilj projekta: mladi su se upoznavali sa iskustvima, načinom života i socijalnim okruženjem drugih i tako istovremeno učili da ih prihvataju. Naš cilj je ostvaren, ali treba nagraditi i ove mlade ljude za trud.

 

 

 

Glasanje i nagrade

Radove će oceniti dva nezavisna žirija: sa jedne strane, strucni umetnički i interkulturni žiri, koji se sastoji od članova projekta, a sa druge strane, publika preko socijalne mreže fejsbuk.  Svi radovi će tako biti  tamo kao i na druge načine (putem interneta, izložbi, uključujući i propratni katalog, novine itd.) prikazani jednoj široj publici. Time će se ojačati osećaj pripadanja zajednici a i nagraditi učešće svakog pojedinca.

Najboljima će biti dodeljena priznaja u aprilu 2013. na svečanoj izložbi u holu Doma omladine uz saradnju sa EU Info Centrom. Stripovi će biti izloženi u periodu od maja do septembra u: Srećnoj galeriji u SKC-u, Uličnoj galeriji, Dečijem kulturnom centru Beograd u okviru jedne od manifestacija Gete Instituta, Centru za likovno obrazovanje “Šumatovačka”, Kulturnom centru REX. Projekat će biti predstavljen i u Francuskom kulturnom centru, a sve to pratiće odgovarajuće brošure i internet prezentacije.

Comments are closed.